Adobe Genuine Service 7.6.0.52

Adobe Genuine Service 7.6.0.52

Adobe – Shareware – Windows
Phần mềm hoặc ứng dụng Chính hãng của Adobe là phần mềm được cấp phép hợp pháp được mua trực tiếp từ Adobe hoặc đại lý được ủy quyền. Chỉ có phần mềm và ứng dụng Adobe chính hãng mới cung cấp cho bạn các tính năng và chức năng mới nhất, quyền truy cập liên tục vào hỗ trợ và các bản cập nhật bảo mật mới nhất.

Tổng quan

Adobe Genuine Service là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Adobe.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 17.342 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Adobe Genuine Service là 7.6.0.52, phát hành vào ngày 21/12/2021. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 23/02/2021. Phiên bản phổ biến nhất là 7.6.0.52, được sử dụng bởi 88 % trong tất cả các cài đặt.

Adobe Genuine Service đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Adobe Genuine Service Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Adobe Genuine Service!

Cài đặt

người sử dụng 17.342 UpdateStar có Adobe Genuine Service cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản